MATKA BOŻA MIŁOSIERNA - OSTROBRAMSKA

WILNO, ARCHIDIECEZJA WILEŃSKA
KOŚCIÓŁ ŚW. TERESY - KAPLICA W OSTREJ BRAMIE

Obraz z ok. 1630 r., o wymiarach 200x165 cm, koronowany 2 VII 1927 r. przez Aleksandra kardynała Kakowskiego.

Odpusty:
Dojazd:
Noclegi:
Adres:
Diecezja:
Sanktuaria maryjne w pobliżu: