SZAMOTULSKA PANI
POCIESZYCIELKA STRAPIONYCH

SZAMOTUŁY, ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA
KOLEGIATA M.B. POCIESZENIA I ŚW. STANISŁAWA BISKUPA

Obraz z I poł. w. XVII, o wymiarach 32,5x26 cm, koronowany 20 IX 1970 r. przez Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski.

Odpusty: św. Stanisław bp (8 V), M.B. Pocieszenia ("Tydzień Maryjny" w ostatnim tygodniu sierpnia).
Dojazd: 35 km na płn.-zachód od Poznania, koleją na linii Poznań-Szczecin. Autobusem z Poznania na Kołobrzeg i wiele linii lokalnych.
Noclegi: hotel, dom wycieczkowy.
Adres: Parafia Rzymskokatolicka, ul. Kapłańska 12, 64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie.
Archidiecezja: poznańska.
Sanktuaria maryjne w pobliżu: na pólnoc - Parkowo, Oporowo, Lutom, Lubasz; na południe - Maniewo, Otorowo, Sobota, Owińsko.