MATKA BOŻA ŚWIĘTORODZINNA

STUDZIANNA, DIECEZJA RADOMSKA.
BAZYLIKA ŚW. FILIPA NERI I ŚW. JANA CHRZCICIELA.

Obraz z w. XVII, o wymiarach 35x28 cm, koronowany 1 IX 1968 r. przez Stefana kardynala Wyszyńskiego, prymasa Polski.

Odpusty: Najśw. Imię Jezus, Święta Rodzina, Ofiarowanie Chrystusa (2 II), św. Józef (19 III) Zwiastowanie N.M.P. (25 III), św. Filip Neri (26 V), Zesłanie Ducha Świętego (1. i 2. dzień), św. Jan Chrzciciel (24 VI), Wniebowzięcie N.M.P. (15 VIII), Narodzenie N.M.P. (8 IX), św. Michał Archanioł (29 IX), Niepokalane Poczęcie N.M.P. (8 XII).
Dojazd: autobusem do przystanku Poświętne na liniach Warszawa-Opoczno, lub Łódź-Radom-Lublin. Droga 739 Odrzywół-Inowłódź.
Noclegi: kwatery prywatne i w klasztorze do 40 osób.
Adres: Księża Filipini (Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri), Studzianna 117, 97-210 Poświętne nad Pilicą, woj. łódzkie.
Diecezja: radomska.
Sanktuaria maryjne w pobliżu: Inowłódź, SKRZYŃSKO, BŁOTNICA.