STAROWIEJSKA MATKA MIŁOSIERDZIA

STARA WIEŚ, ARCHIDIECEZJA PRZEMYSKA
BAZYLIKA WNIEBOWZIĘCIA N.M.P.

Obraz z w. XVI, o wymiarach 205x141 cm, koronowany trzykrotnie:
8 IX 1877 r. przez nuncjusza wiedeńskiego arcybiskupa Ludwika Jakobini,
8 IX 1899 r. przez biskupa przemyskiego Józefa Sebastiana Pelczara,
10 IX 1972 r. przez Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski.

Odpusty: Wniebowzięcie N.M.P. (15 VIII), Narodzenie N.M.P. (8 IX).
Dojazd: wieś leży o 2 km od Brzozowa przy szosie nr 886 Rzeszów-Sanok. Autobusem natrasie Krosno-Brzozów i Rzeszów-Brzozów-Sanok.
Noclegi: po uprzednim zgłoszeniu w sanktuarium.
Adres: XX. Jezuici, 36-201 Stara Wieś 551 k. Brzozowa, woj. podkarpackie.
Archidiecezja: przemyska.
Sanktuaria maryjne w pobliżu: Domaradz, Łączki Jagiellońskie, TARNOWIEC, Kombornia, Brzozów, Krosno, Wietrzno, HACZÓW, Miejsce Piastowe, Rymanów, Skalnik, Jaśliska.