STANIĄTECKA MATKA BOLESNA

STANIĄTKI, ARCHIDIECEZJA KRAKOWSKA
KOŚCIÓŁ ŚW. WOJCIECHA

Obraz z w. XVII (?), o wymiarach 176x107 cm, koronowany 21 IX 1924 r. przez arcybiskupa krakowskiego Adama Sapiehę.

Odpusty: św. Wojciech (23 IV), M.B. Bolesna (III niedziela września).
Dojazd: wieś położona 3 km na południowy wschód od stacji kolejowej Podłęże na linii Kraków-Tarnów. Około 7 km na wschód od Wieliczki.
Noclegi: na miejscu dom pielgrzyma.
Adres: Opactwo św. Wojciecha SS. Benedyktynek, 32-004 Staniątki 299, woj. małopolskie.
Archidiecezja: krakowska.
Sanktuaria maryjne w pobliżu: KRAKÓW, Gdów, Gaj, Dziekanowice, BOCHNIA, OKULICE, WIELICZKA.