MATKA BOŻA ZIELNA (???)

PRZYDONICA, DIECEZJA TARNOWSKA

Odpusty:
Dojazd: ok. 22 km na północny wschód od Nowego Sącza
Noclegi:
Adres:
Diecezja:
Sanktuaria maryjne w pobliżu: