MATKA BOŻA PIEKARSKA

PIEKARY ¦LˇSKIE, ARCHIDIECEZJA KATOWICKA
BAZYLIKA IMIENIA N.M.P. I ¦W. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA

Obraz z poł. w. XVII, o wymiarach 97x77 cm, koronowany dwukrotnie:
15 VIII 1925 r. przez arcybiskupa Lorenzo Lauri, nuncjusza apostolskiego,
13 VI 1965 r. przez Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski.

Odpusty: Wniebowzięcie N.M.P. (I niedz. po 15 VIII), ¶w. Bartłomiej Apostoł (24 VIII), N.M.P. Piekarska (Imienia Maryi, 12 IX), Podwyższenia Krzyża (14 IX).
Dojazd: miasto położone na północ od Bytomia. Dojazd kolej± do Tarnowskich Gór, Bytomia lub Będzina, dalej autobusem.
Noclegi: na miejscu dom pielgrzyma.
Adres: Parafia Rzymskokatolicka, ul. Ks. Ficka 7, 42-640 Piekary ¦l±skie, woj. ¶l±skie.
Archidiecezja: katowicka.
Sanktuaria maryjne w pobliżu: JAWORZNO, DˇBROWA GÓRNICZA, Wojkowice Ko¶cielne, Bytom, Zbrosławice, GLIWICE, KATOWICE-BOGUCICE, Mikołów.