SMĘTNA DOBRODZIEJKA

KRAKÓW, ARCHIDIECEZJA KRAKOWSKA.
BAZYLIKA ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU.

Obraz z w. XVI, o wymiarach 260x160 cm, koronowany 20 IX 1908 r. przez biskupa krakowskiego, Jana kardynała Puzynę

Odpusty: św. Antoni (13 VI), M.B. Anielska (2 VIII), M.B. Bolesna (15 IX), św. Franciszek (4 X), bł. Salomea (19 XI), Niepokalane Poczęcie N.M.P. (8 XII).
Dojazd: ze wszystkich stron Polski.
Noclegi: hotele i schroniska.
Adres: OO. Franciszkanie, pl. Wszystkich Świętych 5, 31-004 Kraków, woj. małopolskie.
Archidiecezja: krakowska.
Sanktuaria maryjne w pobliżu: KRAKÓW (M.B. Piaskowa u oo. Karmelitów)