MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA
KRÓLOWA POLSKI

CZĘSTOCHOWA, ARCHIDIECEZJA CZĘSTOCHOWSKA.
BAZYLIKA JASNOGÓRSKA WNIEBOWZIĘCIA N.M.P.

Obraz z w. XIII/XIV, o wymiarach 121,7x81,5 cm, koronowany trzykrotnie:
8 IX 1717 r. przez biskupa chełmskiego Krzysztofa Jana Szembeka,
2 V 1910 r. przez biskupa włocławskiego Stanisława Zdzitowieckiego,
3 V 1966 r. przez Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski.

Odpusty:
a) wielkie - M.B. Królowa Polski (3 V), św. Paweł I Pustelnik (niedz. po 15 V), Wniebowzięcie N.M.P. (15 VIII), M.B. Częstochowska (26 VIII), Narodzenie N.M.P. (8 IX), M.B. Różańcowa (I niedz. października);
b) mniejsze - Ofiarowanie Pańskie (2 II), Zwiastowanie Pańskie (25 III), Nawiedzenie N.M.P. (31 V), Matka Kościoła (poniedz. po Zesłaniu Ducha Św.), M.B. Szkaplerzna (16 VII), Niepokalane Poczęcie N.M.P. (8 XII).
Dojazd: Ze wszystkich stron Polski pociągiem lub autobusem.
Noclegi: liczne domy pielgrzyma, hotele i kwatery prywatne.
Adres: OO. Paulini, ul. A. Kordeckiego 2, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie.
Archidiecezja: częstochowska.
Sanktuaria maryjne w pobliżu: GIDLE, Danków, LEŚNIÓW, Mstów, Św. Anna k. Przyrowa, MRZYGŁÓD.