MATKA BOŻA LITERACKA

BUK, ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

Odpusty:
Dojazd: 32 km na zachód od Poznania drog± nr 307.
Noclegi:
Adres:
Archidiecezja: poznańska.
Sanktuaria maryjne w pobliżu: