TROCKA MATKA BOŻA POCIESZENIA

TROKI, ARCHIDIECEZJA WILEŃSKA
KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEJ BOGARODZICY (?)

Obraz z w. XV, o wymiarach 125x105 cm, koronowany 4 IX 1718 r. przez biskupa wileńskiego Kazimierza Konstantego Brzostowskiego.

Odpusty:
Dojazd:
Noclegi:
Adres:
Archidiecezja: wileńska
Sanktuaria maryjne w pobliżu: